Hakukone­optimointi

- houkuttele asiakkaat luoksesi

Hakukone­optimointi
Hakukoneoptimointi (SEO) parantaa yrityksesi verkkosivuston maksutonta näkyvyyttä hakukoneissa kuten Googlessa. Tarkoitus on näkyvyyttä parantamalla kasvattaa verkkosivustosi kävijöiden määrää ja laatua. Kun kotisivuillesi tulee enemmän yrityksesi tuotteista tai palveluista kiinnostuneita ihmisiä, se tarkoittaa loogisesti myös enemmän ostavia asiakkaita. Paremmin tavoitettu oikea kohderyhmä vahvistaa myös yrityksesi brändiä. Ei ole olemassa liiketoiminnan muotoa, johon tämä logiikka ei pätisi ja jota hyvä hakukonenäkyvyys ei hyödyttäisi.
Verkkosivun hakukonenäkyvyyteen vaikuttaa yksinkertaisesti sanottuna neljä tekijää: sivuston tekninen toteutus, sivustolle oikein valitut hakusanat, sivuston sisältö ja sivuston ulkoiset tekijät. Hakukoneoptimoinnissa hiomme nämä asiat kuntoon, jotta sivustosi sijoittuu mahdollisimman hyvin hakukoneiden maksuttomissa eli luonnollisissa listaustuloksissa.

Kun hakukoneoptimoinnin kannalta olennaiset asiat on huomioitu, voit olla varma siitä, että verkkosivustosi palvelee sen käyttäjiä eli nykyisiä ja tulevia asiakkaitasi.

01

Miksi hakukoneoptimointi on elintärkeää yrityksellesi?


Kun ihminen kirjoittaa Googlen hakukenttään jotain, hän etsii vastausta mielessään pyörivään kysymykseen. Hyvin usein kysymys liittyy palveluiden tai tuotteiden hankintaan. Miten saan yritykselleni rahoituksen? Kuka tekee luotettavat kylpyhuoneremontit alueellamme? Kuka ruiskuvalaa muovituotteita teollisesti? Mistä ostan kesäkasvit puutarhaani?

Antaako yrityksesi verkkosivusto asiakkaasi esittämään kysymykseen hyvän vastauksen? Jos ei anna, onko yrityksesi kotisivusto edes hyödyllinen mahdolliselle asiakkaallesi? Se on hyvä kysymys. Niin hyvä, että se on lähtökohtamme aina, kun alamme suunnitella yrityksesi kotisivuja.

Oikeaoppinen hakukoneoptimointi on digitaalisen markkinoinnin kivijalka. Sen avulla toteutamme hyödyllisempiä, käyttäjäystävällisempiä ja asiakaslähtöisempiä verkkosivustoja yrityksille.

Näin verkkosivustosi paranee hakukoneoptimoinnilla


01
Saat sivustollesi enemmän näkyvyyttä ja liikennettä. Hakukoneoptimoinnin avulla verkkosivustosi voi nousta korkeammalle hakukoneiden maksuttomissa hakutuloksissa. Kun sivustosi on paremmin esillä hakutuloksissa, se luonnollisesti houkuttelee enemmän kävijöitä sivustolle. Hakukoneoptimointi on tehokkain, edullisin ja kestävin tapa saada ihmisiä verkkosivustollesi.

02
Sivustosi käyttäjäkokemus paranee. Hakukoneoptimointi tekee verkkosivuston rakenteesta loogisen ja auttaa sillä tavalla tekemään sivuston sisällöstä jäsenneltyä, helposti saavutettavaa, informatiivista ja hyödyllistä. Helppokäyttöinen, jäsennelty ja informatiivinen sivusto tarjoaa paremman käyttäjäkokemuksen. Se vauhdittaa myyntiä ja luo asiakasuskollisuutta.

03
Tavoitat oleelliset kohderyhmät. Hakukoneiden kautta verkkosivustollesi tulevat käyttäjät ovat tarkasti kohdennettuja. Oikeaoppinen hakukoneoptimointi houkuttelee sivustollesi juuri ne ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita yrityksesi tarjoamista palveluista, tuotteista tai sisällöistä. Kohdennettu liikenne johtaa todennäköisemmin laadukkaisiin liideihin ja parantuneeseen myyntiin.

04
Pärjäät kilpailussa. Yritykselläsi on todennäköisesti kilpailijoita. Hakukoneoptimointi auttaa sinua pärjäämään kilpailussa digitaalisessa ympäristössä. Kun yrityksesi sivusto on kilpailijoiden sivuja paremmin optimoitu, saat parempaa näkyvyyttä ja sisältösi tuottavat merkittävämpää hyötyä asiakkaillesi. Se parantaa asemaasi markkinoilla.

05
Säästät markkinointibudjetissa. Hakukoneoptimointi on kokonaiskustannuksiltaan edullisempaa kuin maksettu mainonta. Hakukoneoptimointi vaikuttaa sivustosi näkyvyyteen hakukoneiden maksuttomissa, orgaanisissa hakutuloksissa, joten yrityksesi markkinointi on vähemmän riippuvaista maksetusta mainonnasta. Hakukoneoptimointi vaatii aluksi aikaa ja vaivaa, mutta sen hyödyt ovat maksettua mainontaa pitkäaikaisempia.

06
Tulosten seuraaminen ja mittaaminen on helppoa. Hakukoneoptimoinnin tuloksia ja sivustosi toimivuutta voi seurata yksinkertaisilla mittareilla. Onko kävijäliikenne kasvanut? Miten yksittäiset sivut sijoittuvat hakulistauksissa? Tuleeko sivustosi kautta enemmän yhteydenottoja? Sivuston analytiikkaa seuraamalla tunnistat ne asiat, jotka toimivat sivustollasi. Analytiikan avulla voit tehdä valistuneita päätöksiä sivuston parantamiseksi.

07
Saat kestäviä tuloksia. Kun hakukoneoptimointi on toteutettu hyvin, sen tulokset eivät häviä välittömästi budjetin loppuessa. Kun sivustosi on saavuttanut hyviä sijoituksia hakutuloksissa, sijoitukset eivät heikkene hetkessä. Voit myös säilyttää saavutetut sijoitukset pitkään sivustosi säännöllisellä päivittämisellä ja ylläpidolla.

08
Vahvistat brändiäsi. Kun rakennat markkinointisi kestävien toimenpiteiden ja tulosten varaan, vahvistat mielikuvaa yrityksestäsi pitkällä aikavälillä. Hyvät sijoitukset hakutuloksissa luovat kohderyhmällesi vaikutelman siitä, että sivustosi ja siten myös yrityksesi on luotettava, asiantunteva ja asiakkaillesi hyödyllinen omalla toimialallaan. Uskottavuus ja mielikuva asiantuntijuudesta vahvistaa yrityksesi brändiä.

Hyödyllistä lisätietoa!
Miten voit hakukoneoptimoinnin avulla toteuttaa yrityksellesi kotisivut, jotka ovat sisällöltään timanttiset ja varmasti asiakaslähtöiset?


Lue lisää


02

Miten teemme hakukoneoptimointia yrityksellesi?


Googlen ja muiden hakukoneiden tavoitteena on tarjota hakukoneessa tehdylle haulle asianmukaisin vastaus mahdollisimman nopeasti. Hakukoneet siis löytävät, suodattavat ja lisäävät sisältöä internetistä omaan hakemistoonsa ja antavat sisällölle sijoituksen luonnollisissa hakutuloksissa. Kyseessä on nimenomaan orgaaninen eli maksuton näkyvyys ja siksi hakukoneoptimointi pitää käsitteenä erottaa hakusanamainonnasta kuten Google Ads.

Hakukoneiden tavoitteiden ja tehtävien perusteella keskitymme hakukoneoptimoinnissa karkeasti sanottuna neljään osa-alueeseen.

Tekninen perusta
Hakukonerobottien täytyy löytää verkkosivusto, kyetä lukemaan sivustolla esiintyvä sisältö ja lisäämään se hakemistoonsa ilman teknisiä esteitä. Myös looginen tekninen rakenne, navigaatio ja nopeat sivulataukset vaikuttavat myönteisesti verkkosivuston sijoituksiin hakukonetulossivulla.


Hakusanat
Jotta kävijät löytäisivät verkkosivustosi ja tarjoamasi palvelut hakukoneiden kautta, tulee sivujen olla optimoituja niille aiheille ja sanoille, joilla tuotteita ja palveluita haetaan. Oikeat hakusanat vaikuttavat siis oleellisesti kävijöiden määrään, mutta myös laatuun. Hakusanoihin pohjautuva sivurakenne auttaa myös käyttäjiä ja hakukoneita ymmärtämään sivuston teeman helpommin.


Hyödyllinen sisältö
Jotta hakukoneet voivat lisätä verkkosivustosi hakemistoonsa, tulee sivustoltasi löytyä arkistointiin sopivaa sisältöä kuten tekstiä, kuvia ja videoita. Google mittaa sisällön määrää, mutta ennen kaikkea laatua. Yksilöllinen, asianmukainen ja asiakkaallesi iloa tai hyötyä antava sisältö, joka vastaa hakukoneessa esitettyyn kysymykseen edesauttaa verkkosivustoa sijoittumaan korkeammalle.


Ulkoiset tekijät
Verkkosivustolle osoittavat linkit ulkopuolisilta sivustoilta ovat osoitus sivuston suosiosta. Linkit ulkopuolisilla sivustoilla ovat erittäin vahva signaali hakukoneille siitä, että kyseessä on merkittävä sivusto, joka antaa hyvää tietoa kyseessä olevasta aiheesta. Siksi ulkoisten linkkien hankkimiseen on syytä kiinnittää huomiota, vaikka esimerkiksi Google painottaakin enemmän sivuston laadukasta sisältöä ja moitteetonta tekniikkaa.


Hakukoneoptimoinnin prosessimme


Millainen prosessi hakukoneoptimointi on? Mistä tiedät, onko tarjottu palvelu asiantuntevaa? Voimme tarjota käyttöösi todella pitkän kokemuksen hakukoneoptimoinnista. Kaikki alkaa siitä, että tutustumme yritykseesi kunnolla ja palvelemme sinua kasvotusten, sillä hakukoneoptimointia ei pitäisi myydä eikä tehdä puhelimessa.

Näin hakukoneoptimointi etenee:


01
Nykytilan kartoitus
Tutustumme asiakkaamme liiketoimintaan, suunniteltavan sivuston käyttötarkoitukseen ja toiveisiin sivuston suhteen. Suoritamme sivuston nykytilan kartoituksen ja kilpailija-analyysin. Listaamme ja priorisoimme mahdolliset sivustolla esiintyvät ongelmat.

02
Avainsanakartoitus ja -analyysi
Selvitämme nykytilan kartoituksen ja yrityksesi palvelukuvauksen perusteella, millä sanoilla potentiaaliset asiakkaat hakevat tuotteitasi ja palveluitasi hakukoneissa ja mikä hakusanojen potentiaali on. Tuotamme sivukohtaisen avainsana-analyysin eli määrittelemme, mille hakusanoille yksittäiset sivut tulisi kohdistaa.

Teemme ehdotuksen sivuston rakenteesta ja hakukoneen hakutuloksissa näkyvistä teksteistä kuten title-elementit (selaimen yläosan välilehdessä oleva teksti, joka näkyy myös hakukoneen hakutuloksissa haun otsikkona), metakuvaukset (sivun lähdekoodiin kirjoitettava teksti, joka näkyy hakutuloksissa otsikon alla kuvauksena) ja otsikkoelementit (sivun otsikointi, erityisesti pääotsikko, edesauttaa hakukoneoptimoinnin onnistumista).

03
Sisällöntuotanto
Tuotamme avainsana-analyysiin ja ehdotettuun sivustorakenteeseen perustuvat sivustolle olennaiset sisältötekstit hakukoneoptimointi ja tilaajan liiketoiminta huomioiden. Sisältö pitää kirjoittaa ensisijaisesti ihmiselle antamaan hänelle etsimänsä vastaus ja palvelemaan häntä asiakkaana, mutta myös hakukonerobotit pitää huomioida. Laadukas, asiakastasi hyödyttävä sisältö on tärkein yksittäinen tekijä hakukoneoptimoinnin onnistumisessa. Tuottamalla hyödyllistä sisältöä teksteinä ja kuvina palvelet asiakkaitasi paremmin verkkosivustollasi ja hakukoneet ymmärtävät sen.

04
Tulosten raportointi ja seuranta
Seuraamme muutosten vaikutusta sivustoosi julkaisun jälkeen ja toimitamme sinulle raportit kävijämääristä ja sivuston sijoituksista Googlessa. Sivuston seurannalla huolehdimme, että sivusto pysyy hyvässä kunnossa ja sivuston ongelmat voidaan ratkaista välittömästi. Lisäksi voimme seurannasta saatujen tietojen avulla viedä hakukoneoptimointia pitemmälle ja kehittää sivustoa siten, että tulokset paranevat entisestään.

05
Jatkuva parantaminen
Voimme toteuttaa hakukoneoptimoinnin aluksi projektinomaisesti, kun teetät yrityksellesi ensimmäiset kotisivut tai uusit nykyiset sivut. Projektivaiheessa optimoimme sivustosi sivurakenteen, teknisen toteutuksen ja sivuston sisällön. Julkaisun jälkeen sivustoa on syytä jatkuvasti ylläpitää ja kehittää.

Vaikka hakukoneoptimoinnilla voi saavuttaa kestävämpiä tuloksia kuin monella muulla markkinoinnin keinolla, ihannetilanteessa hakukoneoptimointi on jatkuva prosessi. Hakukoneiden algoritmit päivittyvät ja kilpailu verkkosivustojen välillä hakutuloksissa on jatkuvaa. On tärkeää seurata hakukoneiden muutoksia, pitää silmällä kilpailijoitasi ja päivittää sivustosi sisältöä säännöllisesti, jotta yrityksesi säilyttää näkyvyytensä hakukoneissa.


03

Millaiset yritykset hyötyvät
hakukoneoptimoinnista?


Hakukoneoptimointi hyödyttää käytännössä kaikkia yrityksiä, jotka toimivat verkossa ja tavoittelevat näkyvyyttä digitaalisella markkinoinnilla. Tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi verkkokaupat, palvelu- ja konsultointiyritykset, teollisuusyritykset, teollisuuden alihankkijat ja muut b2b-yritykset.

Yrityksesi hyötyy hakukoneoptimoinnista kun:


01
Haluat kasvattaa kävijöiden määrää ja laatua kotisivuillasi

02
Haluat että yrityksesi kotisivujen rakenne ja sisältö palvelevat varmasti sivuston käyttäjiä

03
Haluat että yrityksesi markkinointi tuottaa kestäviä tuloksia ja vahvistaa brändiäsi

04
Haluat tehdä kustannustehokasta markkinointia. Hakukoneoptimoinnin tuottamat hyödyt ulottuvat myös yrityksesi muihin markkinoinnin toimiin.

05
Haluat, että yrityksesi hakusanamainonta toimii tehokkaammin ja edullisemmin. Hakukoneoptimoitu sivusto parantaa hakusanamainonnan kohdistusta ja mainosten hyödyllisyyttä.

06
Haluat parempia tuloksia sisältömarkkinoinnista. Hakukoneoptimoimalla vaivalla tuotetut sisällöt saat niille parempaa näkyvyyttä.

07
Haluat parantaa sosiaalisen median mainonnan tuloksia. Hakukoneoptimoinnin teet luontevampia ja parempia laskeutumissivuja, joille sosiaalisen median mainoksesi linkittävät.

08
Haluat parantaa sivustosi käyttökokemusta myös niille käyttäjille, jotka tulevat sivustollesi muualta kuin hakukoneiden kautta. Hakukoneoptimointi keskittyy myös käyttökokemuksen optimointiin.


Tutustu töihimme

Autamme yrityksiä tekemään markkinoinnista luontevan osan liiketoimintaa. Luomme kysyntää ja rakennamme houkuttelevia, kestäviä brändejä. Autamme osaltamme kasvattamaan yrityksesi arvoa. Tavoitteellisesti, suunnitelmallisesti ja sinnikkäästi. Esittelemme ilolla ja ylpeydellä onnistumisiamme. Tutustu työmme jälkeen tarkemmin.Clewor

Visuaalinen ilme | Hakukoneoptimointi | Kotisivut | Graafinen suunnittelu

CleworKatso kaikki työt