Strateginen viestintä

- selkeytä yrityksesi kilpailuetu

Strateginen viestintä
Strateginen viestintä tarkoittaa suunnitelmallista viestintää yrityksen liiketoiminnan tavoitteiden tai mission saavuttamiseksi. Sanaparissa strateginen tarkoittaa sitä, että viestinnän teot kytkeytyvät vahvasti yrityksen liiketoimintastrategiaan ja viestintä tarkoittaa juuri niitä konkreettisia tekoja, jotka edistävät liiketoiminnan tavoitteiden toteutumista.
Strateginen viestintä kuulostaa hienommalta tai vaikeammalta kuin mitä se todellisuudessa on. Oikeasti kyse on perusasioiden perusasiasta. Siitä, että ensiksi mietimme, miksi asiakkaidesi pitäisi ylipäätään ostaa yrityksesi tuotteita tai palveluita. Ja toiseksi mietimme, miten kerromme ne syyt kohderyhmällesi heitä kiinnostavalla tavalla. Ensimmäiseksi pitää siis löytää vastaus kysymykseen miksi.

Periaatteessa kyse on omasta mielentilastasi; teetkö yrityksesi viestintää tavoitteellisesti, suunnitelmallisesti, sinnikkäästi ja keskittyneesti? Vai teetkö sitä summittaisesti, sekavasti, silloin tällöin ja syventymättä? Pohdi, miten voit viestinnän avulla toteuttaa yrityksesi liiketoimintastrategiaa.

Yrityksesi markkinoinnissa strateginen viestintä on yksinkertaistetusti sitä, että keskityt oikeisiin asioihin ja teet ne hyvin:

Määrittele asiakaslähtöinen kilpailuetusi
Tiivistä se ydinviestiksi


Toista viestiäsi oikeille kohderyhmille


01

Mitä yrityksen strateginen viestintä on?

Brändistrategia/sisältöstrategia


Yhdistää liiketoimintastrategian ja asiakasymmärryksen viestinnän toimintaohjeistoksiLiiketoiminnan ymmärrys
Strateginen taso

(analyyttinen ajattelu)

Yrityksen liiketoimintastrategia


Tavoitteet • Asiakkuudet • Arvot, visio ja missio

Käytännön toteutus
Viestinnän taso

(luovat toteutukset)

Konkreettiset viestinnän teot


Sanat • Kuvat • Viestinnän kanavat
02 Miten onnistut strategisessa viestinnässä?

Keskity asiakasymmärrykseen ja ydinosaamiseenBrändin rakentaminen ja yritysten markkinointi ovat ne strategisen viestinnän osa-alueet, joihin Hurmos tarjoamissaan palveluissa keskittyy. Määrätietoisella brändin rakentamisella ja markkinoinnilla voimme saavuttaa esimerkiksi seuraavat asiat:

01
varmistamme että yrityksesi erottuu kilpailijoistaan
02
luomme kysyntää ja kasvua, nostamme yrityksesi arvoa
03
brändiä vahvistamalla autamme eroon hintakilpailusta


Yrityksen strategisen viestinnän lähtökohta on ymmärtää, miten voit omalla osaamisellasi tuottaa lisäarvoa asiakkaallesi. Sen jälkeen markkinointiviestinnästä on helpompaa tehdä asiakkaallesi hyödyllistä ja kiinnostavaa.

Strategia on keskittymistä oikeisiin asioihin

Strategia on keskittymistä oikeisiin asioihin. Siksi Hurmos keskittyy palveluissaan ydinosaamiseensa. Emme ole täyden palvelun mainostoimisto, koska kaiken tarjoaminen kaikille ei ole liiketoimintastrategia.

Menestyksen saavuttamiseksi meidän ei tarvitse tehdä kaikkea eikä asiakkaammekaan tarvitse tehdä kaikkea. Se olisi itseasiassa järjetöntä.

Ensimmäiseksi kannattaa laittaa yrityksesi markkinoinnissa perusasiat kuntoon. Sen jälkeen voit jatkossa tehdä markkinoinnin operatiiviset toimet saman kestävän pohjan – houkuttelevan brändin – päälle.

Ymmärsimme, että juuri tätä asiakkaamme Hurmokselta tarvitsevat. Perusasioihin keskittyminen selkeyttää yrityksesi markkinoinnin tekemistä. Perusasiat ovat olemukseltaan kestäviä, koska ne luovat tuotteillesi ja palveluillesi pitkäaikaista kysyntää. Asiakkaasi löytävät toteuttamiemme ratkaisujen pariin nyt ja myös pidemmän ajan kuluttua. Vahvan brändin rakentaminen on kustannustehokasta ja kestävää.

Älä hajota markkinointibudjettiasi impulsiivisiin viesteihin kymmenissä eri kanavissa. Silloin tekeminen jää pinnalliseksi ja myös tulokset jäävät pinnallisiksi. On parempi keskittyä oleellisille kohderyhmille suunnattuihin ydinviesteihin oikeissa kanavissa ja saavuttaa kestäviä tuloksia. Tee vähemmän, mutta paremmin.
Markkinoinnin palvelumme
Strateginen viestintä


• SISÄLTÖSTRATEGIAT
• BRÄNDISTRATEGIAT
• MARKKINOINNIN SUUNNITTELU
Visuaalinen ilme


Logo
Värimaailma
Typografia
KuvamaailmaSisällöntuotanto


Bränditarina & brändin äänensävy
Artikkelit & tiedotteet
Kotisivujen tekstit
Sosiaalinen mediaKotisivut yritykselle


Asiakas- ja sisältölähtöiset
verkkosivut yrityksilleHakukoneoptimointi


Sivustojen auditointi
Avainsanatutkimus
Tekninen SEO
On-page SEO
03 Miten pääset alkuun?

Laadi brändistrategia tai sisältöstrategia


Voisiko yrityksesi markkinointi olla selkeämpi kokonaisuus? Haluaisitko tehdä vähemmän, mutta paremmin? Strategisessa markkinointiviestinnässä pääsemme alkuun laatimalla brändistrategian tai sisältöstrategian. Niiden avulla yhdistämme yrityksesi strategian ja asiakasymmärryksen viestinnän ohjeistukseksi. Sen jälkeen teemme yrityksellesi markkinointisuunnitelman, jossa uskallamme keskittyä vain olennaisiin kohderyhmiin, olennaisiin sisältöihin ja olennaisiin kanaviin.Brändistrategia


Brändistrategiassa kiteytämme sen, millaisena yrityksesi näyttäytyy asiakkailleen ja miten se erottuu kilpailijoistaan. Tietoisesti rakennettu brändi luo yrityksellesi lisäarvoa, josta asiakkaasi ovat valmiita maksamaan.

Milloin kannattaa tehdä brändistrategia:


01
Kun olet tuomassa markkinoille täysin uutta yritystä, tuotetta tai palvelua
02
Kun organisaatiosi tai liiketoimintasi on muuttunut niin, että myös brändiä kannattaa kirkastaa eli päivittää tai uudistaa
Sisältöstrategia


Sisältöstrategia antaa suunnan sisältömarkkinoinnin käytännön toteutuksille. Sisältöstrategia määrittelee, millaisia markkinointiviestejä julkaiset ja mille kohderyhmälle. Sisältöstrategia tekee yrityksesi markkinointiviestinnästä asiakkaan näkökulmasta kiinnostavaa ja hyödyllistä.

Milloin kannattaa tehdä sisältöstrategia:


01
Kun yrityksesi asema on jo vakiintunut, olet jo rakentanut brändiä ja haluat aloittaa brändiäsi vahvistavan sisältömarkkinoinnin.
02
Kun haluat tehostaa markkinointiasi niin, että asiakkaasi hakeutuu itse vuorovaikutukseen yrityksesi kanssa.


03
Kun haluat ulkoistaa markkinoinnin ja varmistaa, että mainostoimisto käyttää resurssit järkevästi ja liiketoimintaasi edistäen.
Markkinointisuunnitelma


Markkinointisuunnitelmassa määrittelemme ne taktiset valinnat ja käytännön toimet, joilla yrityksesi edistää strategiassa asetettuja tavoitteita tietyn ajanjakson aikana. Kun markkinointisuunnitelma on tehty strategian pohjalta, on helpompi luottaa siihen, että keskitymme markkinoinnin käytännön toimissa vain olennaisiin asioihin.

Markkinointisuunnitelmassa määrittelemme:


01
markkinoinnissa tarvittavat sisällöt
02
sisältöjen julkaisun aikataulun


03
käytettävät kanavat
04
markkinoinnin budjetin


05
tavoitteet ja onnistumisen mittarit
06
toteutuksen vastuuhenkilöt


Sisältöstrategia tekee yrityksesi markkinointiviestinnästä asiakkaan näkökulmasta kiinnostavaa ja hyödyllistä.


04 Miksi tehdä strategista viestintää?

Selkeä brändi kestää01
Strateginen viestintä perustuu ennen kaikkea asiakasymmärrykseen. Siksi se on paras tapa saavuttaa kestävää menestystä.
02
Kestävää menestystä ei saavuteta hintakilpailulla tai tuotteiden ominaisuuksilla vaan vain rakentamalla selkeä, asiakkaita puhutteleva brändi.


03
Selkeä, asiakkaita puhutteleva brändi syntyy miettimällä, mikä on yrityksesi olemassaolon ydin? Mikä on sen merkitys kohderyhmällesi? Mitä arvoja edustat ja mitä lupaat asiakkaillesi? Mitä lisäarvoa tuotat asiakkaillesi?
04
Jos brändi ei ole kunnossa, markkinointiin panostamasi raha menee pitkälti hukkaan. Et tavoita asiakkaitasi, koska et puhuttele heitä.


05
Markkinointiviestintä onnistuu parhaiten silloin, kun viestintä kaikissa kanavissa kytkeytyy asiakkaan motiiveihin tuottamalla hyötyä, viisautta tai iloa.
06
Strateginen ajattelu auttaa keskittymään markkinointisuunnitelmassa oikeisiin toimenpiteisiin ja karsimaan turhat pois. Voit tehdä vähemmän, mutta paremmin.


07
Strategiaan perustuva sisältömarkkinointi auttaa markkinoimaan yritystäsi houkuttelemalla tyrkyttämisen sijaan. Kun tunnet asiakkaasi, voit tehdä laadukasta sisältöä, joka täyttää juuri heidän tarpeensa ja toiveensa.
08
Brändin kehittäminen on investointi, joka vaatii sitkeyttä, suunnitelmallisuutta ja sitoutumista, mutta se luo pohjan kestävälle kasvulle.


09
Strategia on turha ilman käytännön tekoja. Toisaalta markkinoinnin ja viestinnän toimenpiteet ilman strategiaa ovat irrallisia ja irrationaalisia.

Tutustu töihimme

Autamme yrityksiä tekemään markkinoinnista luontevan osan liiketoimintaa. Luomme kysyntää ja rakennamme houkuttelevia, kestäviä brändejä. Autamme osaltamme kasvattamaan yrityksesi arvoa. Tavoitteellisesti, suunnitelmallisesti ja sinnikkäästi. Esittelemme ilolla ja ylpeydellä onnistumisiamme. Tutustu työmme jälkeen tarkemmin.Konttoripiste

Sisältömarkkinointi | Hakukoneoptimointi | Kotisivut | Visuaalinen ilme

KonttoripisteKatso kaikki työt
Hyödyllistä lisätietoa!
Mitä visuaalinen suunnittelu on ja miten sitä kannattaa hyödyntää yrityksesi markkinoinnissa.


Lue lisää