Visuaalinen ilme

– muotoile yrityksesi olemus

Visuaalinen ilme
Yrityksesi visuaalinen ilme on suurella todennäköisyydellä ensimmäinen kontaktisi asiakkaisiin. Se voi olla myös viimeinen. Ensivaikutelman voi tehdä vain kerran. Sen takia visuaalisen ilmeen pitäisi olla ensimmäinen asia, jonka laitat yrityksesi ulkoisessa viestinnässä kuntoon. Miten huomioit strategisessa johtamisessa sen, että luot yrityksestäsi toivottua mielikuvaa asiakkaillesi?
Graafinen suunnittelu on yritykselle strategisen viestinnän visuaalinen muoto. Se on kuvien ja muiden visuaalisten elementtien avulla tehtyä tavoitteellista viestintää, jonka pyrkimys on auttaa katsojaa ymmärtämään viesti mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman helposti. Siten se eroaa merkittävästi tyhjänpäiväisestä koristelusta.

Graafisella suunnittelulla on lähes aina kaupallinen tarkoitus. Kun kerrot yrityksestäsi asiakkaillesi, haluat varmistua siitä, että he ymmärtävät ja uskovat viestisi. Se vaikuttaa suoraan yrityksesi brändiin ja maineeseen.

Visuaalinen ilme auttaa yritystäsi erottumaan kilpailijoista ja viestimään haluttuja mielikuvia ja arvoja asiakkaillesi. Usein asiakkaat sitoutuvat juuri näihin mielikuviin ja arvoihin. Siksi graafisen suunnittelun pitää olla osa yrityksesi strategista johtamista.

Miten se onnistuu?


Laadi yrityksesi liiketoimintaa edistävä brändistrategia
Suunnittele kohderyhmää puhutteleva visuaalinen ilme brändistrategian mukaan


01

Miten visuaalinen ilme syntyy?


Hurmos luo kohderyhmääsi puhuttelevan visuaalisen ilmeen strategisen ajattelun ja luovien toteutusten leikkauspisteessä. Tämä leikkauspiste sijaitsee siellä, missä data, tunne ja design yhdistyvät.

Data

Keräämme dataa. Analysoimme dataa ja muodostamme siitä tietoa. Tiedosta muodostuu aito asiakasymmärrys. Ymmärrys auttaa meitä tekemään strategista visuaalista viestintää, joka kiinnostaa asiakastasi.

Dataa hankimme käymällä liiketoimintaasi, yrityksesi arvoja ja asiakkaidesi tarpeita läpi brändityöpajassa. Voimme myös teettää erilaisia tutkimuksia kuten asiakastutkimuksia tai henkilöstökyselyitä ymmärryksen parantamiseksi.

Hyöty: Datan kerääminen ja analysoiminen muuttaa visuaalisen ilmeen suunnittelun mutuilusta määrätietoiseksi strategiseksi toiminnaksi.


Tunne

Ihmisen päätöksenteossa tunne edeltää järkeä. Hyvä tarina jää paremmin mieleen kuin luettelo ominaisuuksista. Tarina ei tarkoita satuilua. Tarina on yrityksen aidoista vahvuuksista syntyvä kristallin kirkas identiteetti. Sen avulla on helpompi luoda asiakkaita kiinnostavia merkityksellisiä viestejä.

Tunteisiin vetoavan, tosiasioihin pohjautuvan bränditarinan kertomista varten laadimme kerätyn datan pohjalta brändistrategian, jossa määrittelemme muun muassa brändisi tavoitteet, kohderyhmän, arvot, asiakkaillesi syntyvän arvon, bränditarinan ja äänensävyn.

Hyöty: Brändistrategiassa kiteytämme yrityksesi kantavan idean ensin sanallisesti, jotta voimme sen jälkeen ilmaista saman asian visuaalisesti ja mieleenpainuvasti.


Design

Yrityksesi uskottavuus alkaa estetiikasta. Mutta visuaalinen ilme pitää suunnitella niin, että muoto seuraa käyttötarkoitusta. Brändistrategian pohjalta suunnittelemme yrityksellesi visuaalisen ilmeen, joka näyttää hyvältä, herättää tunteita, puhuttelee katsojaansa ja siten edistää liiketoimintaasi.

Visuaalisen suunnittelun tarkoitus on osoittaa, mitä kouriintuntuvaa hyötyä yrityksesi tuottaa asiakkailleen. Asiakkaasi tehtävä ei ole joutua arvaamaan sitä.

Hyöty: Yrityksen visuaalisen ilmeen suunnittelu perustuu tietoon ja strategiaan. Jos suunnittelu ei ole liiketoiminnan haasteiden tai ongelmien ratkaisemista, se ei ole suunnittelua vaan hyödytöntä koristelua.


Hurmoksellinen visuaalinen ilme

Visuaalisia ilmeitä voi suunnitella monella tavalla. Meidän tapamme on yhdistää data, tunne ja design. Emme keskity visuaalisen ilmeen suunnittelussa makuasioista väittelyyn vaan etsimme vastausta näihin kahteen kysymykseen: puhutteleeko ilme kohderyhmääsi ja edistääkö se liiketoimintaasi?

Hyöty: Kun teet tämän perusasian kunnolla, yrityksesi arvo kasvaa tyylikkään visuaalisen ilmeen ja houkuttelevan brändin avulla.
02

Mistä visuaalinen ilme koostuu?


Yrityksen visuaalinen ilme muodostuu yrityksen käyttämistä graafisista elementeistä, jotka yhdistettyinä muodostavat persoonallisen ja tunnistettavan identiteetin.

Visuaalisen ilmeen suunnittelu sisältää yleensä seuraavien elementtien toteutuksen:


Logo: logotyyppi ja liikemerkki
Värimaailman määrittely


Typografia eli käytettävien fonttien määrittely
Kuvituksen ja kuvatyylin suunnittelu


Graafinen ohjeisto


Näistä elementeistä syntyvää ilmettä sovellat käytännössä yrityksesi markkinoinnissa esimerkiksi kotisivuilla, sosiaalisen median kanavissa ja painotuotteissa.

Graafisten elementtien yhdenmukainen käyttö tekee yrityksesi visuaalisesta viestinnästä tunnistettavaa ja muistettavaa.Graafisten elementtien yhdenmukainen käyttö tekee yrityksesi visuaalisesta viestinnästä tunnistettavaa ja muistettavaa. Se auttaa rakentamaan kestävää brändiä. Visuaalinen ilme on järjestelmällinen tapa, jolla brändiäsi ilmaistaan visuaalisesti.

Muista että visuaalinen ilme ei ole sama kuin brändi. Brändi on laajempi käsite. Se sisältää visuaalisen ilmeen lisäksi yrityksesi maineen, arvot ja asiakkaidesi siihen liittämät mielikuvat. Brändi on lupaus, jonka joudut lunastamaan jatkuvasti.03

Miksi visuaalinen ilme on tärkeä yritykselle?


Visuaalisella ilmeellä on vahva kaupallinen merkitys. Taustalla on kylmä tieteellinen tosiasia: ihmisen päätöksen teon mekanismeissa tunne edeltää järkeä. Asiat pitää saada tuntumaan houkuttelevilta. Kuinka houkuttelevalta yrityksesi näyttää ulospäin?

Uskottava, iskevä, hieno yritysilme on juuri se asia, joka vetoaa ihmisten silmiin ja sydämiin kylmän järjen sijasta. Yrityksen imago, hehkeä brändi, on se tekijä, joka luo asiakkaassasi tunnepitoisen halun ostaa. Se on keino rimpuilla irti hintakilpailusta ja luoda asiakasuskollisuutta.Luo yrityksellesi laadukas visuaalinen ilme näistä syistä:


01
Luottamuksen rakentaminen. Epämääräinen visuaalinen ilme luo epämääräisen kuvan yrityksestä. Hyvin suunniteltu, uskottava visuaalinen ilme synnyttää asiakkaissa luottamuksen yritykseen.
02
Tunnistettavuus. Visuaalinen ilme auttaa yritystäsi erottumaan kilpailijoistaan ja jäämään ihmisten muistiin.


03
Brändin vahvistaminen. Kun yrityksesi alkaa jäädä ihmisten muistiin, brändisi alkaa rakentua. Visuaalinen ilme auttaa muistijäljen luomisessa, mutta se välittää ihmisille myös yrityksesi arvoja ja rakentaa mielikuvaa.
04
Asiakassuhteen syventäminen. Kun visuaalinen ilme välittää yrityksen arvoja, brändisi puhuttelee asiakkaitasi ja luo heihin tunnepohjaisen yhteyden. Se lisää asiakkaidesi valmiutta maksaa enemmän tuotteista tai palveluista, koska he kokevat ne arvokkaammiksi.


05
Myynnin edistäminen. Tyylikäs ja puhutteleva visuaalinen ilme auttaa yritystäsi lisäämään myyntiä houkuttelemalla uusia asiakkaita.
06
Markkinoinnin helpottaminen. Visuaalinen ilme luo pohjan kaikille markkinoinnin käytännön toimille. Visuaalisen ilmeen avulla yrityksesi voi luoda järjestelmällisesti tunnistettavia, visuaalisesti houkuttelevia mainoksia ja julkaisuja.


07
Auttaa sitoutumaan. Visuaalinen ilme auttaa henkilöstöäsi identifioitumaan organisaatioon. Ilme toimii tunnuksena ryhmään kuulumisesta ja siihen sitoutumisesta.Tutustu töihimme

Autamme yrityksiä tekemään markkinoinnista luontevan osan liiketoimintaa. Luomme kysyntää ja rakennamme houkuttelevia, kestäviä brändejä. Autamme osaltamme kasvattamaan yrityksesi arvoa. Tavoitteellisesti, suunnitelmallisesti ja sinnikkäästi. Esittelemme ilolla ja ylpeydellä onnistumisiamme. Tutustu työmme jälkeen tarkemmin.Kaarna Elk Leather

Bränditarina ja -strategia | Visuaalinen ilme | Hakukoneoptimointi | Sisällöntuotanto | Kotisivut

Kaarna Elk LeatherKatso kaikki työt
Hyödyllistä lisätietoa!
Mitä sisältömarkkinointi on ja miten sitä kannattaa hyödyntää yrityksesi markkinoinnissa.


Lue lisää