Clewor

Clewor
Clewor yhdistää toiminnassaan asiantuntijapalvelun, digitalisoidun palvelumallin, logistiikkaratkaisut ja teollisen pesulapalvelun sertifioiduksi yritystekstiilien palveluratkaisuksi. Clewor suunnittelee asiakkailleen yritystekstiilien koko huoltoprosessin alusta loppuun läpinäkyvästi, nykyaikaisesti ja ympäristöä kunnioittaen. Näin toimien Clewor haluaa olla sujuvan työarjen varmistava kumppani ja tekstiilihuollon tulevaisuus.

Haaste:


Clewor toimi aiemmin nimellä Kannuksen Keskuspesula. Pitkäaikaisen perheyrityksen perinteinen nimi antoi kuitenkin asiakkaille väärän mielikuvan. Nimi ei enää kuvannut yrityksen uutta strategiaa ja strategian perusteella uudistettua, maanlaajuiseksi kasvanutta liiketoimintaa.

Yrityksen strategiaan oli kirjoitettu isoilla kirjaimilla sanat digitaalisuus, asiakaslähtöisyys ja vastuullisuus. Näitä sanoja miettiessä yrittäjät oivalsivat nopeasti, että yrityksen pitää uusia paitsi nimensä, myös koko brändinsä.
Ratkaisu:


St. Hurmos oli jo aiemmin suunnitellut Keskuspesulan logon ja toteuttanut yrityksen kotisivut. Yhteistyötä oli siis luontevaa jatkaa. Määrittelimme yhdessä ”uuden yrityksen” brändiuudistuksen ja markkinointiviestinnän tavoitteiksi:

01
kasvattaa yrityksen tunnettuutta maan laajuisesti
02
keksiä yritykselle uusi ja oikeaa mielikuvaa edistävä nimi


03
luoda mielikuva kestävään kehitykseen, ympäristöystävällisyyteen, asiakasläheiseen ja vahvaan asiantuntijuuteen panostavasta yrityksestä
04
vahvistaa mielikuvaa nykyaikaisesta, eteenpäin pyrkivästä, innovointiin panostavasta kasvuyrityksestä


St. Hurmos kirjoitti Cleworille brändistrategian, jonka perusteella keksimme uuden nimen. Syntyi Clewor, joka on yhdistelmä sanoista clean work, clean world ja clever. Nimeen sisältyy nyt lupaus puhtaudesta, vastuullisuudesta ja järkevästä ratkaisusta.

Loimme Cleworille uuden visuaalisen identiteetin, jossa näkyy ja tuntuu digitaalisuus, yrityksen missio ja asiakaslähtöinen, uudistava ajattelutapa.

Uudistimme yrityksen kotisivut ulkoasultaan ja sisällöltään liiketoiminnan tavoitteiden mukaisiksi. Yhteistyömme jatkuu edelleen, sillä laadimme Cleworille myös vuosittaisen markkinointisuunnitelman, jota noudattaen vastaamme yrityksen sisältömarkkinoinnista.

Mitä teimme/teemme?


01
Brändistrategia
02
Nimen keksiminen
03
Asiakaslupaus, bränditarina ja brändin äänensävy


04
Visuaalisen ilmeen suunnittelu
05
Kotisivujen rakenne & hakukoneoptimointi
06
Kotisivujen tekstien sisällöntuotanto


07
Kotisivujen suunnittelu ja toteutus
08
Vastuullisuusraportin sisällöntuotanto ja ulkoasu
09
Jatkuva, säännöllinen brändistrategiaan perustuva sisältömarkkinoinnin kumppanuusJaa tällasta?Tutustu:

clewor.fi

Katso seuraava

Tilitoimisto Pulkkinen

Brändistrategia | Visuaalinen ilme | Hakukoneoptimointi | Kotisivut | Sisältömarkkinointi

Tilitoimisto Pulkkinen


Katso kaikki työt