Kotisivut yritykselle

- löydy ja palvele verkossa

Kotisivut yritykselle
Kuinka toteutat liiketoimintaa edistävät kotisivut yrityksellesi? Varmista yksi asia: pyhitä kotisivut palvelemaan yrityksesi asiakkaita. Se on ainoa tapa onnistua oikeasti. Yrityksesi verkkosivu on ainoa media, joka on täysin sinun omasi. Sinulla on valta kertoa, miten voit omalla osaamisellasi tuottaa lisäarvoa asiakkaallesi. Siksi sinun asiakkaasi etu on aina meidän lähtökohtamme, kun suunnittelemme yrityksellesi kotisivut.
Miksi kotisivut pitää suunnitella yrityksesi asiakkaiden ehdoilla? Koska kotisivut ovat merkittävä osa yrityksesi strategista viestintää. Kotisivujen tarkoitus on viestinnällä edistää yrityksesi liiketoiminnan tavoitteita: tuotteiden, palveluiden tai ratkaisujen markkinointia ja myyntiä. Se onnistuu vain, jos kohderyhmääsi kuuluvat henkilöt ensin löytävät sivuillesi ja sen jälkeen löytävät sivuiltasi itselleen hyödyllistä tietoa.

Löydy ja palvele verkossa.Miten voit suunnitella yrityksesi kotisivut asiakkaittesi ehdoilla? Muuta ajatteluasi. Älä tee kotisivujen uudistuksesta kivikautista ATK-projektia. Tee kotisivut sisällön ehdoilla.

Silloin teet ne asiakkaasi ehdoilla. Hanki hakukoneiden tarjoamaa dataa siitä, millaista tietoa kohderyhmäsi kaipaa liiketoimintaasi liittyen. Tuota sisältöä, jonka avulla osoitat, että sinulla on ratkaisu siihen, mitä asiakkaasi etsii. Visualisoi ja koodaa tuottamasi sisältö verkkosivustoksi. Tässä järjestyksessä.

Tällä reseptillä toimien oikeat ihmiset löytävät yrityksesi kotisivuille, ymmärtävät heille tarjoamasi hyödyn ja kaiken lisäksi kokevat, että sinä ymmärrät heitä.

01

Miten asiakaslähtöiset kotisivut syntyvät?


Älä aloita yrityksesi kotisivujen uudistusta teknisen järjestelmän valinnasta tai sivuston ulkoasun suunnittelusta. Aloita prosessi määrittelemällä yrityksesi tarjoamat asiakashyödyt. Konkretisoi hyödyt selkeäksi sivurakenteeksi ja asiakkaitasi kiinnostavaksi sisällöiksi. Tällä tavalla määrittelet sivustosi liiketoiminnalliset tavoitteet ja varmistat asiakkaasi näkökulman huomioinnin heti projektin alussa.

Näin toteutamme kotisivut sisältölähtöisesti:


01
Hankimme ensin haastatteluilla ja hakukoneista dataa, jonka perusteella
02
luomme yrityksesi kohderyhmiä optimaalisesti palvelevan sivustorakenteen ja


03
tuotamme sivustorakenteen mukaisesti kohderyhmääsi kiinnostavaa sisältöä, jotta
04
voimme tehdä sivuston käyttöliittymä- ja ulkoasusuunnittelun sisällön ehdoilla, jolloin


05
sivuston tekninen toteutus on vaivatonta ilman huonoja kompromisseja.


Hyöty:


Tällä prosessilla voimme rakentaa verkkosivuston yrityksesi vetovoimatekijöistä. Huolehdimme siitä, että kohderyhmäsi löytävät etsimäänsä tietoa ja sisällöistä rakentuu polku, joka saa sivustosi käyttäjät viihtymään tarjotun sisällön parissa ja etenemään kohti ostopäätöstä. Sisältölähtöinen sivusto on asiakkaiden hyödyksi tehty sivusto.Kotisivujen suunnitteluprosessimme tarkemmin:


Aloituspalaveri. Käymme yhdessä yrityksesi liiketoimintamallin läpi, jotta ymmärrämme sen kunnolla ja jotta ymmärrämme asiakastasi.


Hakukoneoptimointi ja konseptisuunnittelu. Luomme sivustolle käyttäjiä palvelevan sivurakenteen. Varmistamme, että sivusto on hierarkialtaan looginen, olennainen tieto löytyy helposti ja sivusto vastaa kohderyhmien tekemiin Google-hakuihin yrityksesi liiketoimintaan liittyen.

Annamme sinulle kommentoitavaksi ehdotuksen kotisivujen sivurakenteesta ja kullekin yksittäiselle sivulle kohdistetuista avainsanoista. Tarkastelemme hakukoneiden tilastodatan perusteella liiketoimintaasi kohderyhmiesi näkökulmasta. Näin varmistamme jo projektin alussa, että sivustosi tavoittaa paremmin oikeat kohderyhmät.


Tekstisisällön tuotanto. Tuotamme sivuston tekstisisällöt yhdessä sovitun sisältörakenteen ja konseptisuunnitelman mukaisesti. Hyödynnämme tarvittaessa olemassa olevaa sisältöä ja täydennämme sisältöä haastattelemalla yrityksesi asiantuntijoita. Varmistamme, että kotisivujesi sisältöteksteissä on kaupallinen ja myynnillinen näkökulma, joka edistää yrityksesi liiketoimintastrategian toteutumista.


Ulkoasun ja käyttöliittymän suunnittelu. Suunnittelemme sivuston ulkoasun tuotetun sisällön perusteella. Esittelemme sivuston ulkoasun ja käyttöliittymän verkkoselaimessa, jotta sinä näet, miten sivuston sisältö visualisoidaan kiinnostavaksi ja selkeäksi kokonaisuudeksi oikeassa ympäristössään. Sen perusteella voit antaa ehdotuksellemme hyväksynnän, jotta voimme edetä sivuston tekniseen toteutukseen.


Sivuston tekninen toteutus. Koodauksen, mobiiliystävällisyyden, julkaisujärjestelmän rakentamisen, sisällön syöttämisen, testauksen, viimeistelyn ja julkaisun toteutamme, kun asiakas on hyväksynyt ehdotuksen sivuston konseptista ja ulkoasusta. Toteutamme sivuston toimivaksi eri päätelaitteilla ja selainversioilla ja testaamme sivuston perusteellisesti. Julkaisemme sivuston tilaajan toivomalle palvelimelle. Koulutamme sinut sivuston julkaisujärjestelmän käyttöön.


Hyödyllistä lisätietoa!
Mitä hakukoneoptimointi on ja miten sitä kannattaa hyödyntää asiakasymmärryksen hankkimisessa yrityksesi markkinoinnissa?


Lue lisää


02

Miksi sisältölähtöiset kotisivut ovat parasta asiakaspalvelua?


Yrityksesi kotisivujen pitää ehdottomasti olla visuaalisesti upeat, helppokäyttöiset ja teknisesti moitteettomat. Laadukas sisältö on kuitenkin kotisivujen tärkein yksittäinen tekijä, sillä ne tekevät sivuistasi asiakkaallesi ystävälliset useasta syystä.

01
Tavoitat oikean kohderyhmän. Laadukas sisältö houkuttelee oikean kohderyhmän sivustollesi. Voit tehdä laadukasta sisältöä vain, jos tiedät, mitä asiakkaasi etsivät. Hakukoneoptimointi auttaa selvittämään sen. Laadukkaan sisällön avulla kerrot asiakkaillesi, miksi juuri sinun tarjoamasi ratkaisu on heille paras. Vastaaminen asiakkaidesi hakukoneissa tekemiin hakuihin on parasta asiakaspalvelua. Vastaamalla hyvin sijoitut myös hakutuloksissa paremmin.

02
Vahvistat asiantuntijuuttasi. Laadukas ja hyödyllinen sisältö kotisivuilla vahvistaa mielikuvaa yrityksestäsi alansa asiantuntijana. Asiakkaasi arvostavat sitä, että sivuillasi tarjottu sisältö tekee heistä viisaampia. Asiantunteva sisältö vakuuttaa uudet asiakkaat osaamisestasi ja vahvistaa nykyisten asiakkaiden luottamusta yritystäsi kohtaan. Se jos mikä vahvistaa brändiäsi.

03
Visuaalinen toteutus on selkeää. Aito ja tavoitteellinen sisältö helpottaa ja selkeyttää kotisivujen visuaalista suunnittelua. Kun suunnittelet kotisivujesi visuaaliset ratkaisut sisällön ehdoilla, luot selkeyttä sanoin ja kuvin. Silloin kotisivujesi visuaalisella toteutuksella on jokin tarkoitus, sen sijaan että keskityt hyödyttömään koristeluun ja henkilökohtaisiin esteettisiin mieltymyksiin. Asiakkaasi arvostavat tätä selkeyttä.

04
Käyttökokemus paranee. Kun sivustosi sivurakenne, sisällöt ja ulkoasu ovat hyvin suunnitellut, sivuston tekninen kehittäjä voi keskittyä sivuston tekniseen toteutukseen. Koska kehittäjä rakentaa sivut ja varmistaa, että kaikki toimii oikein, kannattaa huolehtia siitä, että kehittäjä todellakin saa keskittyä vain suunnitelman toteuttamiseen ja teknisten haasteiden ratkaisuun. Teknisesti moitteeton sivusto nimittäin parantaa asiakkaasi käyttökokemusta.

05
Kasvatat myyntiä. Tavoitteellinen, selkeä sisältö ja miellyttävä käyttökokemus edistävät myyntiä. Kun asiakkaasi ymmärtää mitä yrityksesi tarjoaa ja miten hän siitä hyötyy, yrityksesi erottuu kilpailijoistaan positiivisella tavalla. Vain selkeä, informatiivinen, asiakasta jämäkästi eteenpäin ohjaava sisältö auttaa sivustollasi vierailevaa asiakasta tekemään päätöksen ostaa tai ottaa yhteyttä myyntiisi.

06
Teet parempaa markkinointia. Sisältö edellä toteutetut kotisivut ovat nykyaikaisen digitaalisen markkinoinnin kivijalka, jonka päälle on helppo alkaa rakentaa kokonaisvaltaista markkinoinnin mallia. Sinun on helppo jatkaa säännöllistä, laadukasta, asiakkaillesi hyödyllistä sisällöntuotantoa. Olet kuin itsestään luonut markkinoinnin toimintamallin, jota asiakkaasi arvostavat ja joka edistää yrityksesi liiketoiminnan tavoitteita.


03

Millaiset ovat ammattimaiset kotisivut yritykselle?


Loppuun nopea yhteenveto. Millaiset ovat hyvät, laadukkaat kotisivut yritykselle? Vastaus riippuu siitä, missä elinkaarensa vaiheessa yrityksesi on ja mitä tavoitteita kotisivuille asetat.

Jos tavoitteenasi on:


01
viedä yritystoimintasi seuraavalle tasolle
02
vauhdittaa yrityksesi kasvua ja edistää myyntiä


03
ottaa ajatusjohtajan asema markkinoilla
04
helpottaa rekrytointia


05
luoda pohjaa kestävälle menestykselle, luoda brändi ja vapautua hintakilpailusta


Varmistu siitä, että yrityksesi kotisivuilla vähintään seuraavat asiat on huomioitu ja toteutettu viimeisen päälle.

Strateginen ajattelu


Varmista, että kotisivuprojektin alkaessa sinulla on markkinoinnin strategia, johon sivuston suunnittelu pohjautuu. Oletko todella miettinyt, miten kotisivujen on tarkoitus edistää liiketoiminnan tavoitteiden toteutumista?

Hakukoneoptimointi


Hakukoneoptimointi parantaa yrityksesi verkkosivuston näkyvyyttä hakukoneiden hakutuloksissa. Se auttaa asiakkaitasi löytämään sivustollesi. Se auttaa myös sinua ymmärtämään, millaista tietoa asiakkaasi etsivät liiketoimintaasi liittyen. Kotisivuja rakentaessa sinun täytyy tietää, mitä hakusanoja käyttää, miten rakentaa hakusanoista hierarkkinen kokonaisuus ja mitä sivuston teknisessä toteutuksessa pitää huomioida hakukoneoptimointia ajatellen.

Sivuston tekstisisältö ja kuvat


Varmuuden vuoksi, vielä kerran: laadukas sisältö on merkittävin tekijä sivuston löydettävyydessä ja vain laadukas sisältö auttaa sivustollasi vierailevaa asiakasta tekemään ostopäätöksen. Kotisivuillasi sinun pitää osoittaa, että olet oman alasi asiantuntija. Asiakas on saapunut sivuillesi etsimään vastausta kysymykseensä. Anna hänelle hyvä, hyödyllinen, ajatuksia herättävä, kattava ja samalla sopivan napakka vastaus tekstien ja kuvien avulla.

Konversiot


Hyvät kotisivut palvelevat asiakkaitasi ja ratkaisevat liiketoimintasi haasteita. Sivuston käyttökokemus täytyy suunnitella sellaiseksi, että kävijät viihtyvät sivuillasi ja saavat sinuun myös helposti yhteyden, jotta sivustosi tuottaa sinulle enemmän tarjouspyyntöjä tai jopa suoria ostotapahtumia. Sivuston konsepti ja asiakaspolut kannattaa suunnitella hyvin.

Visuaalinen ilme


Kotisivujesi ulkoasu on tavoitteellista viestintää pyrkimyksenä auttaa katsojaa ymmärtämään viestisi mahdollisimman hyvin ja helposti. Yrityksen kotisivujen graafisella suunnittelulla on aina kaupallinen tarkoitus. Kun kerrot yrityksestäsi asiakkaillesi, haluat varmistua siitä, että he ymmärtävät ja uskovat viestisi. Se vaikuttaa suoraan yrityksesi brändiin ja maineeseen. Uskottavuus alkaa estetiikasta.

Tekninen toteutus


Kotisivujen toteutukseen on tarjolla lukuisia julkaisujärjestelmiä, joilla onnistunut lopputulos on mahdollinen. Tärkeämpää on kuitenkin valita kehittäjä, joka hallitsee nykyaikaiset menetelmät ja ohjelmointikielet. Varmista, että kotisivujen teknisessä toteutuksessa on huomioitu esimerkiksi sivuston hakukoneystävällisyys, mobiilisoveltuvuus, latausnopeus, analytiikka eli kävijöiden seuranta ja tietoturva. Kotisivuja voi rakentaa valmiilla editoreilla myös ilman koodausosaamista. Jos tavoitteenasi on kuitenkin viedä yrityksesi toiminnassaan uudelle tasolle, saatat tarvita matkalle myös ammattitaitoista teknistä tukea.

Helppo ylläpito


Sivuston tekninen kehittäjä varmistaa, että kotisivujesi tekninen ylläpito sujuu saumattomasti. Palvelin toimii ja julkaisujärjestelmä pyörii nikottelematta. Jos havaitset sivuilla pikkubugeja, saat ylläpitäjään yhteyden. Sivuston toteuttaja voi päivittää sivuja puolestasi, mutta parempi jos pystyt päivittämään sisältöjä myös itse. Sivuston julkaisujärjestelmän avulla kotisivujesi päivitys pitää olla helppoa.

04

Etsitkö kotisivujen tekijää?


Hurmos luo sisällöltään kiinnostavia, visuaalisesti upeita, helppokäyttöisiä kotisivuja, jotka herättävät vastakaikua käyttäjissään ja ratkaisevat liiketoimintasi haasteita. Hakukoneoptimoinnista sisällöntuotantoon, sivuston ulkoasun suunnittelusta moitteettomaan tekniseen toteutukseen, valmistamme kotisivut yrityksille suomalaisena käsityönä.

Jos uskot, että se sopii tavoitteisiisi, ota yhteyttä!
Tutustu töihimme

Autamme yrityksiä tekemään markkinoinnista luontevan osan liiketoimintaa. Luomme kysyntää ja rakennamme houkuttelevia, kestäviä brändejä. Autamme osaltamme kasvattamaan yrityksesi arvoa. Tavoitteellisesti, suunnitelmallisesti ja sinnikkäästi. Esittelemme ilolla ja ylpeydellä onnistumisiamme. Tutustu työmme jälkeen tarkemmin.Hycamite

Visuaalinen ilme | Hakukoneoptimointi | Kotisivut | Graafinen suunnittelu

HycamiteKatso kaikki työt
Hyödyllistä lisätietoa!
Mitä hakukoneoptimointi on ja miten sitä kannattaa hyödyntää asiakasymmärryksen hankkimisessa yrityksesi markkinoinnissa?


Lue lisää