Meneekö yritysilmeesi silmiin ja sydämiin?

Meneekö yritysilmeesi silmiin ja sydämiin?
Pidimme syyskuussa 2014 workshopin Ammattikorkeakoulu Centriassa opiskelijoille ja yrittäjille aiheesta ”Visuaalisuuden merkitys yrityksen viestinnässä”. Ajattelin tiivistää workshopin sanoman blogiimme ja kertoa tarkemmin, miksi yrityksen pitää markkinoinnissaan vedota ihmisten silmiin ja sydämiin järjen sijasta. Ja miksi yrityksen visuaalisella ilmeellä on tässä asiassa niin iso merkitys? Lähtökohtana on kylmä tieteellinen tosiasia: ihmisen päätöksen teon mekanismeissa tunne edeltää järkeä. Asiat pitää saada tuntumaan houkuttelevilta.
Pidimme syyskuussa 2014 workshopin Ammattikorkeakoulu Centriassa opiskelijoille ja yrittäjille aiheesta ”Visuaalisuuden merkitys yrityksen viestinnässä”. Ajattelin tiivistää workshopin sanoman blogiimme ja kertoa tarkemmin, miksi yrityksen pitää markkinoinnissaan vedota ihmisten silmiin ja sydämiin järjen sijasta. Ja miksi yrityksen visuaalisella ilmeellä on tässä asiassa niin iso merkitys? Lähtökohtana on kylmä tieteellinen tosiasia: ihmisen päätöksen teon mekanismeissa tunne edeltää järkeä. Asiat pitää saada tuntumaan houkuttelevilta.

Pohjustetaanpa asiaa näin. Kotisivujemme etusivulla lukee isoilla kirjaimilla: olemme mainostoimisto tarinasi takana. Mitä se tarkoittaa? Se ei tarkoita satuilua. Se tarkoittaa sitä, että jokaisessa yrityksessä on jotakin ainutlaatuista. Jokin asia, johon kiteytyy yrityksen identiteetti ja olemassaolon syy. Identiteetti, joka pohjautuu aina olemassa oleviin tosiasioihin.

Kun yritykselle itselle oma identiteetti on kristallin kirkas ja sitä viestitään myös ulospäin yhtä selkeästi, on helppo luoda asiakkaille merkityksellisiä ja kiinnostavia sisältöjä – kertoa hyvä tarina. Kovat faktat pitää esittää tunteisiin vetoavasti, sillä niin viesti menee paremmin perille.

Sinulla on markkinoiden paras tuote, jos asiakkaan silmissä siltä näyttää.

Miten tämä kaikki liittyy visuaaliseen viestintään ja yrityksen visuaaliseen ilmeeseen? Yrityksen imago on se tekijä, joka luo tunnepitoisen halun ostaa ja saa asiakkaan tekemään päätöksen sinun eduksesi. Myytkö jotain vai saatko asiakkaasi ostamaan ilolla?

Onko sinulla markkinoiden paras tuote tai palvelu? Jokainen yrittäjä varmasti ajattelee, että ”kyllä minulla on”. Mutta käännäpä näkökulma oman tuotteesi tai palvelusi tuijottamisesta asiakkaasi mielikuvaan yrityksestäsi. Sinulla on markkinoiden paras tuote, jos asiakkaan silmissä siltä näyttää. Jo Kekkonen totesi, että niin on, jos siltä näyttää.

Awitan yritysilme
Awitan yritysilme

Miltä oma yrityksesi siis näyttää? Millainen on imagosi, ihmisten mielikuva yrityksestäsi, millainen on yritysilmeesi? Miten vaikutat ihmisiin visuaalisen markkinoinnin avulla?

Yrityksen imago on menestyksen tukipilari, mutta se ei synny itsestään, vaan on määrätietoisen brändin rakentamisen ja brändin hallinnan tulos. Yritykset, jotka panostavat asiakaskokemusten ymmärtämiseen ja brändin kehittämiseen, pärjäävät taloudellisesti paremmin.

Koska kyse on tietoisesta mielikuvien rakentamisesta ja ihmisiin vaikuttamisesta, visuaalisuus on helpoin ja luonnollisin keino vaikuttaa. Näköaisti on juuri se aisti, jonka avulla aivoihin syntyy muistijälki yrityksestä. Yrityksen visuaalinen ilme luo pysyvän ensivaikutelman yrityksestä. Vai kuinka usein olet vastannut puhelinmyyjälle ja et ole saanut selvää hänen omasta tai yrityksensä nimestä puhelun alussa? Tai kuinka usein olet unohtanut nimen ja yrityksen puhelun loputtua?

Miten yrityksen visuaalinen identiteetti ja hyvä yritysilme syntyy?


Visuaalinen identiteetti on osa yrityksen syvempää identiteettiä. Se on ulkoinen merkki sisäisestä panostuksesta laatuun. Se tarkoittaa yrityksen sisältä lähtevää, arvoihin, identiteettiin ja liiketoimintaan perustuvaa visuaalista kokonaisuutta. Visuaaliseen identiteettiin kuuluvat siis esimerkiksi yritystunnus, tunnusvärit, typografia, mainokset, sisustusarkkitehtuuri tai vaikkapa tuotteiden muotoilu ja niin edelleen.

Yrityksen visuaalisen identiteetin rakentaminen vaatii sitoutumista ja johtamista. Kyllä, se on osa yrityksen strategista johtamista.

Yrityksen visuaalisen identiteetin rakentaminen ei ole pelkästään graafista suunnittelua, vaan kokonaisvaltainen prosessi, joka vaatii ymmärrystä organisaation kaikista toiminnoista. Se on asia joka vaatii sitoutumista ja johtamista. Kyllä, se on osa yrityksen strategista johtamista.

Yrityksen visuaalinen ilme on asian käytännön taso, designin taso. Yrityksen visuaalisen ilmeen peruselementtejä ovat nimi, logotyyppi, liikemerkki, värit, typografia, slogan, kotisivut. Ja graafinen ohjeisto, jossa määritellään yleensä kaikki edellä mainitut. Graafinen ohjeisto määrittää voimakkaasti sen, miten yritys näkyy omalle väelle ja asiakkaille. Graafinen ohjeisto on yrityksen sisäinen laatukäsikirja visuaalisuutta koskien.

Keskuspesulan logo
Keskuspesulan logo

Hyvä yrityksen imago rakentuu vain järjestelmällisellä työllä. Mainostoimisto voi suunnitella yritysilmeen elementit, yrityksen vastuulla on valvoa että suunniteltua noudatetaan jatkuvasti yrityksen viestinnässä. Tärkeää on kokonaisvaltaisuus, pitkäjänteisyys, omaleimaisuus, samalinjaisuus, yksinkertaisuus ja kiteytyvyys. Jos haluat tietää lisää yrityksen visuaalisen ilmeen suunnittelusta ja brändin hallinnasta, ota yhteyttä.

Mutta mikä visuaalisen ilmeen merkitys yrityksen viestinnässä sitten lopulta on? Yritysilmeellä on monta tehtävää. Se symboloi organisaatiota, lisää näkyvyyttä ja erottuvuutta, auttaa vahvistamaan mielikuvia yrityksestä ja auttaa henkilöstöä vahvemmin identifioitumaan organisaatioon. Ulkoisille sidosryhmille ilme toimii tunnistautumistekijänä. Sisäisille sidosryhmille se toimii tunnuksena ryhmään kuulumisesta ja siihen sitoutumisesta. Kun sidosryhmä kohtaa yrityksen aina samannäköisenä, sillä on positiivinen vaikutus mielikuvaan yrityksestä.

Kiteytettynä: mitä yrityksesi on ilman hyvää logoa ja hyvää visuaalista ilmettä? Kuvittele, että Suomella ei olisi omaa lippua.


- Johannes Kuutsa

Jaa tällasta?