Asiakaslehti tarjoaa räätälöityä tietoa

Asiakaslehti tarjoaa räätälöityä tietoa
Asiakaslehti on tärkeä osa yritysten ja yhteisöjen markkinointiviestintää. Mediakentän myllerryksessä asiakaslehtien asema on säilynyt vahvana. Monien mielestä niiden rooli asioita taustoittavana ja syventävänä välineenä on jopa lisääntynyt tilanteessa, jossa yritykset luovat omia sosiaalisen median kanavia nopeasyklistä markkinointiviestintää varten, väittää blogissamme vieraileva kokenut kirjoitustyön kehäkettu Jorma Uusitalo.
Asiakaslehti on tärkeä osa yritysten ja yhteisöjen markkinointiviestintää. Mediakentän myllerryksessä asiakaslehtien asema on säilynyt vahvana. Monien mielestä niiden rooli asioita taustoittavana ja syventävänä välineenä on jopa lisääntynyt tilanteessa, jossa yritykset luovat omia sosiaalisen median kanavia nopeasyklistä markkinointiviestintää varten.

Aivan samalla tavalla kuin sanomalehdet, asiakaslehdetkin jäsentävät tietoa ja tarjoavat sitä lukijoille helposti käsiteltävässä muodossa. Nykyään ihmiset ovat myös tottuneet netin myötä ilmaiseen tietoon. Ilmaiseksi jaettava, hyvin tehty asiakaslehti hyötyy tästäkin kehitystrendistä.

Vincent - Kokkolan Energian asiakaslehti
Vincent - Kokkolan Energian asiakaslehti

Laadukas sisältö, miellyttävä ulkonäkö


Asiakaslehden kaksi keskeistä elementtiä ovat laadukkaasti tuotettu sisältö ja miellyttävä, lukemaan houkutteleva visuaalinen toteutus. Tällainen lehti vahvistaa haluttua brändimielikuvaa ja lisää tunnettuutta.

Asiakaslehteä suunniteltaessa tärkeimmät kysymykset kuuluvat, miksi ja kenelle. Kun sisältö toteutetaan nämä kysymykset kirkkaina mielessä, yksittäisistä jutuista syntyy kokonaisuus, joka vaikuttaa lukijaan halutulla tavalla.

Asiakaslehden kaksi keskeistä elementtiä ovat laadukkaasti tuotettu sisältö ja miellyttävä, lukemaan houkutteleva visuaalinen toteutus.

Hyvä asiakaslehti on samanaikaisesti viihdyttävä, hyödyllinen ja informatiivinen. Se jakaa tietoa yrityksestä sekä sen tarjoamista tuotteista ja palveluista, mutta kertoo lisäksi mielenkiintoisella tavalla ajankohtaisista ilmiöistä ja ihmisistä. Mitä syvällisemmin kirjoittaja ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa, sitä paremmin hän osaa tuoda jutuissa esille markkinointiviestinnän kannalta olennaiset asiat.

Ulkoistaminen tuo helppoutta


Ammattitaitoisesti toteutetun asiakaslehden tunnistaa rytmistä; lehdestä löytyy sekä laajoja, aihealueisiin perusteellisesti paneutuvia juttuja että nopeasti silmäiltäviä lyhyitä haarukkapaloja. Ja tietenkin luettavaa myös siltä väliltä.

Nykymaailmassa korostuu visuaalisuus. Tavallinen lukija ei yleensä osaa määritellä ainakaan kovin yksityiskohtaisesti, miksi joku lehti näyttää paremmalta kun toinen. Käytännössä erot johtuvat siitä, että ulkoasun toteutuksessa on osattu huomioida pienimmätkin yksityiskohdat, ja ennen kaikkea hallittu typografia.

Mitä syvällisemmin kirjoittaja ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa, sitä paremmin hän osaa tuoda jutuissa esille markkinointiviestinnän kannalta olennaiset asiat.

Asiakkaalle helpoin vaihtoehto on ulkoistaa asiakaslehden tuottaminen. Kun käytännön toteutuksesta vastaavat alan kokeneet ammattilaiset, asiakas voi keskittyä olennaiseen, eli omaan liiketoimintaansa ja sen kehittämiseen.

Jorma Uusitalo
Yrittäjä
CommJob t:mi

Jaa tällasta?